4004 Tamirart S40 Yüksek Mukavemetli Yapısal Tamir Harcı (R4)

  • Marka : Kalekim
  • Kategori : Teknik Uygulamalar
  • Alt Kategori : Çimento Esaslı Tamir Harçları

Tanım

• Sülfat ve klor dayanımlı, tiksotropik, çimento esaslı, polimer ve fiber takviyeli, yapısal tamir harcıdır.

Ambalaj

• 25 kg kraft torba

Kullanım Alanı

• Her türlü betonarme yapıların onarılmasında,
• Sülfat ve klora karşı dayanıklılık gereken yapıların onarılmasında,
• Toprak ve su altında kalan betonarme yüzeylerin onarılmasında,
• Betonarme yapılardaki gergi demiri boşluklarının (tij delikleri) doldurulmasında,
• Deniz suyuna karşı koruma gereken yapıların onarılmasında,
• 5-40 mm kalınlıktaki yüzey bozukluklarının tek seferde onarılmasında kullanılır."

Özellikler

• Sülfat ve klora karşı dayanıklıdır.

• Yüksek yapışma gücüne sahiptir.

• Yüksek basınç dayanımına sahiptir.

• Donma ve çözünme çevrimine dayanıklıdır.

• Su geçirimsizlik özelliğine sahiptir.

• Düşey ve baş üstü uygulamaları için uygundur.

• Korozyona neden olmaz.

Ürün hakkında bilgi talep ediyorum